شعار سال 1398

پیگیری وضعیت

 

نحوه پهلوگیری و تخلیه کشتی

تاریخ انتشار : 1393/09/09 3:15 ب.ظ | دسته : مخازن روغن | بازدید : 2034

پس از ورود به لنگرگـاه وسپس تشریفات بندری وگمرکی کشتی به اسکله 3 پهلودهی می‌شود ضمن پهلوگیری کارشناس منتخب شرکت نسبت به آلیج گیری، درجه حرارت و واتر تست محموله اقدام وسپس براساس جداول کالیبراسیون هر تانک از کشتی محاسبه وبرحسب دنسیته مقدار وزنی محموله برآورد واعلام میگردد ضمن اعلام قطعی آلیج سوروی شیلنگ‌های ساحلی جهت تخلیه با یک یا دو خط لوله 6 اینچ به اطاقک شیرآلات مستقر در اسکله ارتباط وبه یک خط لوله 12 اینچ به مخازن ساحلی هدایت میگردد. پس از پایان تخلیه بازرسان از تانک‌های خالـی بازدید ودر صورت تخلیه کامل گواهی DRY TANK به کشتی ارائه می‌دهند سپس شیلنگ‌های تخلیه از کشتی جدا میگردد. روغن‌های وارداتی قبل از بارگیری توسط سازمان انرژی اتمی واداره بهداشت ونظارت برمواد غذایی وهمچنین اداره استاندارد به منظور مطابقت با برگ آنالیز مبدا وعاری از هرگونه آلودگی وسلامت نمونه برداری ومورد آزمایش قرار میگیرد. بعد از آن مراحل اداری اعم از چگونگی وضعیت تخلیه، کمیت وکیفیت جهت صدور واخذ حواله گزارش تهیه واعلام می‌شود.
مخازن دارای سه فاز پمپ خانه می‌باشد که مشتمل بر 4 دوش جایگاه بارگیری کامیونهای تانکر دار و10 دوش به منظور بارگیری واگنهای ریلی راه آهن تعبیه گردیده است وقابلیت بارگیری 10 دستگاه واگن و100 دستگاه کامیون در یک روز کاری را دارد.

نحوه بارگیری: پس از اخذ مجوز وسهمیه از سوی مدیریت توزیع وفروش شرکت بازرگانی دولتی ایران حسب برنامه ریزی روغن خوراکی از مخازن بارگیری وبه مقاصد کارخانجات تولیدی روغن نباتی مشتمل بر30 کارخانه در سطح کشور ارسال میگردد.

پیوندها

نظرسنجی

کیفیت خدمات شرکت غله منطقه شش را چگونه ارزیابی می کنید؟
  •  
  •  
  •  
  •