شعار سال 1398

پیگیری وضعیت

 

وضعیت سردخانه ها و انبار ملکی

تاریخ انتشار : 1393/09/09 3:04 ب.ظ | دسته : شرکت | بازدید : 1334

 

نام سردخانه وانبار

ظرفیت اسمی سردخانه (به تن)

میانگین ظرفیت بهره برداری سالیانه (درصد)

متراژانبار خشک (به مترمربع)

تعدادپرسنل شاغل درانبار و سردخانه

درآمد
سالیانه (به هزارریال)

هزینه
سالیانه (به هزارریال)

وضعیت مالکیت

سیستم تبرید

مترازعرصه (به مترمربع)

متراژاعیانی (به مترمربع)

سال ساخت

سال بهره برداری

آمونیاک

فریون

کوثر

5000

-

5000

5

131000000

6097653386

اعیانی ملکی

×

 

78000

5000

71

72

بعثت

5000

5000

4400

17

3320453357

2958896281

ملکی

×

 

14400

4400

61

63

حقانی

5000

3000

3870

12

1357386240

1209891328

ملکی

 

×

15300

3870

57

57

روباز

000/100

100000

35000

26

40800000

6758643784

اعیانی ملکی

 

 

88000

36000

72

75

مرکزی

20000

20000

108000

8

ملکی

 

 

40000

11300

63

63

مخازن

66000 مترمکعب

66000 مترمکعب

-

13

41425000

986940743

ملکی

 

 

-

-

 

 

برنج

20000

20000

15000

9

383000000

-

 

 

 

-

-

 

 

قندو
شکر

20000

20000

7500

2

-

-

 

 

 

-

-

 

 

 

پیوندها

نظرسنجی

کیفیت خدمات شرکت غله منطقه شش را چگونه ارزیابی می کنید؟
  •  
  •  
  •  
  •