شعار سال 1398

پیگیری وضعیت

 

مخازن روغن

نحوه پهلوگیری و تخلیه کشتی
پس از ورود به لنگرگـاه وسپس تشریفات بندری وگمرکی کشتی به اسکله 3 پهلودهی می‌شود ضمن پهلوگیری کارشناس منتخب شرکت نسبت به آلیج گیری، درجه حرارت و واتر تست محموله اقدام وسپس براساس جداول کالیبراسیون هر تانک از کشتی محاسبه وبرحسب دنسیته مقدار وزنی محموله برآورد واعلام میگردد ضمن اعلام قطعی آلیج سوروی شیلنگ‌های ساحلی جهت تخلیه با یک یا دو خط لوله 6 اینچ به اطاقک شیرآلات مستقر در اسکله ارتباط وبه یک خط لوله 12 اینچ به مخازن ساحلی هدایت میگردد. پس از پایان تخلیه بازرسان از تانک‌های خالـی بازدید ودر
 مجتمع مخازن روغن نباتی
مجتمع مخازن روغن نباتی به منظور ذخیره سازی روغن خام نباتی وارداتی واقع در شمال غربی حوضچه وسطی بندرشهیدرجایی بندرعباس در نیمه اول سال 1360 شروع به آماده سازی زمین به مساحت تقریبی 87 هزارمتر مربع وبا ایجاد 22 عدد مخزن در مجموع به ظرفیت 000/000/66 لیتر احداث وبه علت فورس ماژور بودن شرایط جنگی نیمی از مخازن در نیمه دوم سال 60 مورد بهره برداری قرار گرفت. موقعیت مخازن با دو خط لوله 10 و12 اینچ ورود وخروج ومرتبط به هم می‌باشد وبوسیله شیرمکانیکی قابل انتقال خواهدبود. باتوجه به انتقال خط لوله 12 اینچ
نحوه نظارت
قبل از بارگیری کامیونهای تانکر دار توسط عوامل کنترل وکیفیت مطمئن از عاری هرگونه آلودگی وتمیزی مطلوب بازرسی و در صورت صحت سلامت تانک شیرتخلیه پلمپ وسپس حواله بارگیری صادر میگردد. پس از اخذ حواله کامیون به منظور بارگیری پس از تکمیل وزن خالی به محوطه جایگاه دوش بارگیری هدایت وپس از بارگیری وپرشدن تانک دریچه‌های بالا پلمپ وجهت توزین وزن پر به باسکول هدایت و پس از اوزان مقدار بارگیری طبق قبض باسکول جهت صدور بارنامه به مقصد تعیین شده ارائه و خروج میگردد.در مقصد کارخانه قبل از تخلیه پلمپ‌ها چک می‌شود

پیوندها

نظرسنجی

کیفیت خدمات شرکت غله منطقه شش را چگونه ارزیابی می کنید؟
  •  
  •  
  •  
  •