شعار سال 1398

پیگیری وضعیت

 

نحوه فروش آرد

تاریخ انتشار : 1393/09/03 1:44 ب.ظ | دسته : اطلاع رسانی | بازدید : 684

 نحوه فروش آرد

1- خبازی شهری
1-1- مراجعه متصدی نانوایی به بانک ملت و واریز وجوه آرد، کیسه وکرایه حمل
2-1  ارائه کارت شناسه جام جهت دریافت سهمیه آرد ماه آتی از طریق شرکت حمل ونقل خلیج فارس شعبه هرمزگان
3-1-  اخذ گزارش چگونگی واریز بهاء آرد نانوایان از سایت بانک ملت
4-1- در صورت تائید ردیف  3-1معرفی به شرکت حمل ونقل خلیج فارس جهت تحویل سهمیه آرد واحد نانوایی


2- خبازی روستایی

خرید سهمیه آرد خبازی روستایی توسط سازمان تعاون روستایی شهرستان انجام وتحویل واحد مربوطه میگردد.


3
- فروش آرد خام به مراکز دولتی

1-3-  ارائه درخواست از سوی ارگان مربوطه به شرکت
2-3- واریز وجوه آرد وکیسه از طریق بانک ملت
3-3-  ارائه کارت شناسه جام
4-3-صدورحواله سهمیه آرد از سوی شرکت
5-3-تحویل سهمیه به ارگان مربوطه


4- فروش آرد خام روستایی

خرید سهمیه آرد خام روستایی توسط سازمان تعاون روستایی شهرستان انجام وتحویل اهالی روستا میگردد.

پیوندها

نظرسنجی

کیفیت خدمات شرکت غله منطقه شش را چگونه ارزیابی می کنید؟
  •  
  •  
  •  
  •