تغيير رويه ها وبهبود روشها با تاكيد برخرد جمعي ومشاركت در تصميم سازي
رییس‌ جمهوری بر لزوم توجه به کشاورزی صنعتی و صنعت کشاورزی در کشور تاکید کرد
در همایش روز ملی روستا
وزیر جهاد کشاورزی از خدمات جامعه دامپزشکی کشور تقدیر کرد
در مراسم روز ملی دامپزشکی
سومین نشست وزرای کشاورزی عضو شانگ های با حضور وزیر جهاد کشاورزی
با سفر به مسکو برگزار می شود
تمهیدات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از بخش کشاورزی در بودجه سال آینده کشور
دکتر لاریجانی خبر داد