مصاحبه مدیرعامل شرکت غله منطقه6 با صدا وسیمای مرکز خلیج فارس
بررسی مشکلات صنعت آرد در استان هرمزگان
دیدار مدیر عامل شرکت غله منطقه 6 با امام جمعه بندرعباس
ساماندهی و رفع موانع حمل و نقل و جابجایی کالاهای اساسی
جلسه راه اندازی سامانه فروش گندم وآرد استان هرمزگان
رضایتمندی فصل خرید گندم در استان هرمزگان
فصل خرید
گرامیداشت روز مادر (زن) در شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه6
شروع خرید تضمینی گندم از روز شنبه 94/1/22 دراستان هرمزگان
گفتگوی خبری مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6 با صدا و سیمای مرکز خلیج فارس
گفتگوی خبری
بازدید مدیر عامل شکرت غله منطقه 6 از مرکز خرید گندم حاجی آباد هرمزگان