حضور بسیج شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه6 در رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی
برگزاری دوره آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه شش
بازدید مدیر عامل شرکت غله از انبار برنج وارداتی
حضور دکتر احمد مرادی رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس
جلسه کارگروه طرح نان سالم زندگی سالم
جلسه خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی سال 97
راه اندازی کانال تلگرام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6
مسعود دشوارگر، مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6 کشور مژده افتتاح قریب الوقوع را داد.
اولین همایش تجلیل از گندمکاران نمونه استان
مصاحبه مدیرعامل با سیمای مرکز خلیج فارس